Mölndals stadsbibliotek Start Biblioteken Öppettider Frågor & svar Mina sidor Kontakt Mölndals stad
Till Länkkatalogen start
ABöcker, bibliotek, arkiv
B Allmänt och blandat
C Religion
D Filosofi, psykologi
E Pedagogik
F Språk
G Litteratur
H Skönlitteratur
I Konst, musik, teater, film
J Arkeologi
K Historia
L Biografi, genealogi
M Etnografi, etnologi
N Geografi
O Samhälle och rätt
P Teknik, industri, kommunikationer
Q Ekonomi, näringar
R Idrott, lek, spel
S Militär
T Matematik
U Naturvetenskap
V Medicin
u Sidor för unga
:: Nyhetskällor
:: Sökverktyg
:: Ämneskataloger
:: Mölndal
:: Kvickref
Oc Plenisalen Sveriges riksdag

STATSKUNSKAP OCH POLITIK

[Vänsterpil] O Samhälls- och rättsvetenskap

Oc Statskunskap och politik - allmänt
Grundrättigheter | Val | Politiska skrifter
Ocb Statsrätt
Occ Sveriges statskunskap och politik
Riksdagen | Politiska partier
Ocf Främmande länders statskunskap
Ocga Politiska begrepp
Demokrati och diktatur | Monarki och republik | Ocg Politiska åskådningar
Konservatism | Liberalism | Socialism | Frihetlig socialism | Politiska miljö- och alternativrörelser
Ocl Utomparlamentariska metoder, konspirativ verksamhet, terrorism mm

 
Oc STATSKUNSKAP OCH POLITIK - ALLMÄNT
[Högerpil] Särskilda främmande länders statskunskap, förvaltning och politik. Se respektive land under N Geografi
Constitution Society: Separatist, Independence, and Decentralization Movements (Jon Roland)
Europeisk politikk Norsk (Per Jørgen Olafsen)
Government Publications - Foreign Governments (Northwestern University Library)
Political Resources on the Net (Roberto Cicciomessere)
Politiska webbplatser ordnade efter land och med länkar till partier, organisationer, regeringar, media mm

Political Science Resources (Richard Kimber, Keele Univ, England)
Katalog med ett urval webbplatser rörande statskunskap

Politikwissenschaft im WWW (Uni Tübingen)
Protest.net - A calender of protest, meetings and conferences
Ny21Statsvetenskapliga förbundet Svensk
"Kritisk analys av statsvetenskapens mål och medel och av ämnets roll och uppgifter i samhället, att informera om den statsvetenskapliga forskningen..."

Svenska institutet för europapolitiska studier - Sieps Svensk
"Har till uppgift att bedriva och främja forskning, utvärdering, analys och studier i europapolitiska frågor med inriktning på områdena ekonomi och handel, statsvetenskap och juridik"

Ny14Tidskrift för politisk filosofi Svensk
Oc.01(u) GRUNDRÄTTIGHETER - URKUNDER
Regeringskansliet: Sveriges internationella överenskommelser (SÖ):
 • Krigets lagar Svensk
 • Mänskliga rättigheter Svensk
  United Nations Human Rights: Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna Svensk
  Wikipedia: FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna Svensk
 • Oc.01 GRUNDRÄTTIGHETER
  American Civil Liberties Union - ACLU
 • Keep America Safe and Free
  Amnesty International Online
 • Amnesty International Library By Country
 • Reports
 • Website Against Death Penalty
 • Svenska sektionen Svensk
  Better World Links: Human Rights (Norbert Stute)
  Crimes of War - Online Magazine & Web Site (Crimes of War Project)
  Crosspoint: Human Rights/Refugees (I CARE)
  European Court of Human Rights = Cour européenne des droits de l'Homme (Europarådet)
  Europeiska unionens råd: EU:s politik för de mänskliga rättigheterna
  Forum 18
  Frivilligorganisationernas fond för mänskliga rättigheter Svensk
  Front Line - Defender of human rights defenders
  Human Rights Watch
  Företar regelbundna, systematiska undersökningar av brott mot de mänskliga rättigheterna i ca 70 olika länder och publicerar en årlig rapport
  International Federation for Human Rights - FIDH
  International Freedom of Expression eXchange - IFEX
  International Legal Search Engine - Human Rights & Humanitarian Law (Mandat International)
  Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen Svensk
  Kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter - Office of The High Commissioner for Human Rights - OHCHR
  Minority Rights Group International
  National Human Rights Institutions Forum
  Online Encyclopedia of Mass Violence
  "Chronological indexes, case studies, analytical contributions on socio-political violence in a given country"

  Privacy International - PI
  "A watchdog on surveillance by governments and corporations. PI is based in London, England, and has an office in Washington DC"

  Regeringskansliet: Svensk
 • Demokrati och mänskliga rättigheter
  Statewatch - Monitoring the state and civil liberties in the European Union
  Web Genocide Documentation Centre (S D Stein)
 • Barnets rättigheter
  CRIN - Child Rights Information Network
  ENOC - European Network of Ombudspersons for Children
  International Institute for the Rights of the Child - IDE
  UNHCHR: Committee on the Rights of the Child
  "The body of independent experts that monitors implementation of the Convention on the Rights of the Child by its State parties"

  Förenings- och församlingsfrihet
  Fackligarattigheter.nu - Om kränkningar av mänskliga rättigheter i arbetslivet Svensk
  Publicerad av LO-TCO Biståndsnämnd i samarbete med Amnesty. LO-TCO Biståndsnämnd är LO:s och TCO:s gemensamma organ för internationellt fackligt utvecklingssamarbete.

  Tryckfrihet och yttrandefrihet
  Banned Books (Kenneth Spencer Research Library)
  Annoterad och illustrerad bibliografi över förbjudna böcker i England, Tyskland, Ryssland, Frankrike, Spanien och USA

  Beacon for Freedom of Expression (Kultur- og kirkedepartementet)
  Behandlar censur i tryckta media med databas över censurerade publikationer

  Electronic Frontier Foundation
  Organisation som arbetar för yttrandefrihet inom elektroniska media
  Free Speech (John McVicker, Ohio Univ)
  Backgrundsinformation och nyheter rörande censur och yttrandefrihet

  Index on Censorship
  International Freedom of Expression Clearinghouse - IFEX
  Paraplyorganisation för ett fyrtiotal grupper som arbetar för yttrandefrihet i olika länder

  Svenska Penklubben Svensk
  "Vår uppgift är att, efter bästa förmåga, försvara det fria ordet samt ge vårt stöd till, och hjälpa, skribenter som på olika sätt förföljs, hotas och bestraffas för sina åsikter"

  Oc.07 VAL
  Elections and Electoral Systems Around the World (Richard Kimber, Keele Univ, England)
  Elections Today [1990- ] (Google Books)
  "News from the world of elections

  Oc.09 POLITISKA SKRIFTER OCH BLOGGAR
  InetMedia: Politikbloggar Svensk
  Social Criticism Review
  Znet [Noam Chomsky Archive]
   
  Ocb STATSRÄTT
  Constitution Finder (Emily Haenselman, Univ of Richmond)
  "This index offers constitutions, charters, amendments, and other related documents"

  Medieval Sourcebook: Nicolo Machiavelli (1469-1527): The Prince, 1513
  Engelsk översättning av Fursten

  Sveriges riksdag: Grundlagarna Svensk
  Sveriges grundlagar i fulltext och sammandrag

 • Konstitutionsutskottet (KU)
  Bereder ärenden om grundlagarna och riksdagsordningen, samt andra ärenden om konstitutionella ämnen. Ärendena handlar om yttrandefrihet och opinionsbildning - till exempel lagstiftning om radio, TV och film - om presstöd, om religionsfrihet och om allmänt förvaltningsrättsliga ämnen, om kommunal självstyrelse och om partistöd
 •  
  Occ SVERIGES STATSKUNSKAP OCH POLITIK
  Inetmedia:
 • Politik i Sverige Svensk
 • Politikbloggar Svensk
  Regeringskansliet Svensk
 • SOU, Ds och remissförfarandet
  Utredningar i serien Statens offentliga utredningar (SOU) och interna utredningar inom ett departement i Departementsserien (Ds)
 • Webbplatskarta
  Sveriges Kungahus: Svensk
 • De kungliga slotten
 • Monarkin och hovstaterna
 • Möt kungafamiljen
 • Occ.05 SVERIGES RIKSDAG
  riksdagshuset Sveriges riksdag Svensk
 • Dokument
  Dokument och information som gör att man kan följa ärenden från förslag till beslut. Ersätter tidigare "Debatt & beslut/Rixlex"
 • Ordbok
 • Riksdagens syndikeringstjänst
 • Occ.06 SVERIGES POLITISKA (RIKSDAGS)PARTIER
  Ny21Henrik Ekengren Oscarsson: Mätningarnas mätning Svensk
  "Poll of polls byggd på ett viktat genomsnitt av opinionsmätningar från Sifo, Demoskop, Synovate, Novus och SCB"

  Ny21Svenska partiprogram och valmanifest 1887-2010 Svensk (Svensk nationell datatjänst)
  Centerpartiet Centerpartiet
  Centerstudenter
  Centerpartiets Ungdomsförbund
  Centerkvinnorna
  Folkpartiet Liberalerna Folkpartiet
  Liberala ungdomsförbundet
  Liberala Kvinnor
  Kristdemokraterna Kristdemokraterna
  Kristdemokratiska Kvinnoförbundet
  Kristdemokratiska Studentförbundet
  Kristdemokratiska Ungdomsförbundet
  Miljöpartiet de Gröna Miljöpartiet
  Grön Ungdom
  Gröna Studenter
  Moderata Samlingspartiet Moderaterna
  Moderata Ungdomsförbundet
  Moderatkvinnorna
  Socialdemokraterna Socialdemokraterna
  Socialdemokrater för tro och solidaritet
  S-Kvinnor
  Socialdemokratiska Studentförbundet
  SSU
  Unga Örnar
  Sverigedemokraterna Sverigedemokraterna
  SD-kvinnor
  Sverigedemokratisk Ungdom
  Vänsterpartiet Vänsterpartiet
  Ung Vänster
  Vänsterns Studentförbund
    
  Occ.07 VAL - SVERIGE
  Ny21Svenskopinion.nu: SONU-genomsnitt (Analysföretaget Svensk Opinion)
  Genomsnitt av de senaste mätningarna från Demoskop, Ipsos, Novus Opinion, Sentio Research, SIFO och United Minds för respektive parti.

  Ny21Svenska valforskningsprogrammet Svensk (Göteborgs univ)
  "Empiriska studier av opinionsbildning, val och väljarbeteende och av tillståndet och utvecklingen av den svenska representativa demokratin"

  Valmyndigheten Svensk
  Valmyndigheten har som främsta uppgift att planera och genomföra val och folkomröstningar. Här finns detaljerade uppgifter om fördelning av mandat, valsedlar mm

   
  Ocf FRÄMMANDE LÄNDERS STATSKUNSKAP OCH POLITIK
  [Högerpil] Se respektive land under N Geografi
   
  Ocga POLITISKA BEGREPP
  Ocgaa DEMOKRATI OCH DIKTATUR
  DemokratiAkademin Svensk (Ordfront)
  Ny21International Institute for Democracy and Electoral Assistance - IDEA
  "An intergovernmental organization that supports sustainable democracy worldwide"

  Inter-Parliamentary Union - IPU
  Ny21MOD - Multidisciplinär forskning om Opinion och Demokrati Svensk (Göteborgs univ)
  "En multidisciplinär forskningsmiljö som integrerar forskning kring människors attityder och värderingar, politiska processer samt faktiska beteenden"

  Ny21Statistiska Centralbyrån: Demokrati Svensk
 • Web Sites of National Parliaments
  Svensk Regeringskansliet: Demokrati och mänskliga rättigheter
 • Ocgab MONARKI OCH REPUBLIK
  Constitution Society: Republican Movements (Jon Roland)
  Hovlev.se - Sveriges hovleverantörer Svensk
  Monarchy.net (Constitutional Monarchy Association & International Monarchist League)
  Monarki.nu Svensk (Per Hagwall)
  Republik.nu Svensk (Republikanska Föreningen)
  Sveriges Kungahus Svensk
  Officiell webbplats för det svenska kungahuset

   
  Ocgb--Ocgm POLITISKA ÅSKÅDNINGAR
  Ocgb KONSERVATISM
  American Enterprise Institute
  Conservapedia
  "Written from an Americentric, conservative Christian and predominantly young earth creationist point of view"

  EPP-ED Group in the European Parliament
  Gruppen Europeiska konservativa och reformister i Europaparlamentet
  Heritage Foundation
  "Committed to rolling back the liberal welfare state and building an America where freedom, opportunity, and civil society flourish"

  Kristdemokratiska vänner Svensk
  Project for the New American Century
  Town Hall - Conservative News and Information
  Ocgc LIBERALISM
  Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa i Europaparlamentet
  Folkpartiet: Liberala nätverk Svensk
  Liberal International
  Ocgd SOCIALISM
  Activism Network
  Gemensam välfärd, Nätverket Svensk
  Jay's Leftist & 'Progressive' Internet Resources Directory
  Working Class Movement Library
  "Unique collection capturing the stories and struggles of ordinary people's efforts to improve their world"

  Ocgdd REFORMISTISK SOCIALISM OCH SOCIALDEMOKRATI
  Arenagruppen Svensk
  Gruppen progressiva alliansen av socialister och demokrater i Europaparlamentet
  L'Internationale Socialiste = La Internacional Socialista = Socialist International
  Palme, Olof - Ny13Olofpalme.org - Tillgängliggör Olof Palmes arkiv på nätet Svensk (Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek)
  Ny22Tiden - Tidskrift för socialistisk kritik och politik. Utgiven av Sveriges socialdemokratiska arbetarparti Svensk (Projekt Runeberg)
  Digitalisering av årgångarna 9(1917), 11(1919)-12(1920), 14(1922)-32(1940)

  Ocgde REVOLUTIONÄR SOCIALISM OCH KOMMUNISM
  Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster i Europaparlamentet
  Marxists.org Internet Archive
 • Encyclopedia of Marxism
 • Svensk avdelning Svensk
  Trotsky.net - The Leon Trotsky Online Archive
 • Ocgdf FRIHETLIG SOCIALISM (SYNDIKALISM, ANARKISM)
  Anarchist Writers
  Industrial Workers of the World - IWW
  SAC Syndikalisterna - Sveriges Arbetares Centralorganisation Svensk
  Tao Site
  Yelah.net - samhälle, kultur och nyheter Svensk
  Ocgg NAZISM OCH FASCISM. EXTREMHÖGER
  [Högerpil] Tysk nationalsocialism före 1945. Se Nfa Tyskland - historia
  BBC News: Far Right - Rise of the Right
  Ocgm POLITISKA MILJÖ- OCH ALTERNATIVRÖRELSER
  European Greens - European Green Party
  Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen i Europaparlamentet
   
  Ocl UTOMPARLAMENTARISKA METODER, KONSPIRATIV VERKSAMHET, TERRORISM MM
  Ocla UTOMPARLAMENTARISKA METODER
  Hit demonstrationer, bojkotter, hungerstrejker och liknande aktioner av fredlig art
  Attac International
 • Attac Sverige Svensk
  Gandhi Today Svensk
  Tidskrift om mötet mellan öst och väst, fredsrörelsen, ickevåld, det småskaliga samhället och de människor som idag för visionerna vidare
  Motkraft - infocenter för den utomparlamentariska vänstern Svensk
  Plogbillsrörelsen - Föreningen Svärd till Plogbillars hemsida Svensk
  Organisation för ickevåldsarbete som syftar till att göra världen fredlig, rättvis och fri från vapen
 • Oclb KONSPIRATIV VERKSAMHET, TERRORISM MM
  Hit politiska kampmetoder med tvångs- eller våldsinslag, t ex flygkapning, bombattentat, kidnappning
  Pil höger 11 september-attackerna 2001. Se Nqa Förenta staterna - Historia 2001-
  Council on Foreign Relations: Terrorism
  Debka
  "A self-supporting Internet publication devoted to independent, investigative reporting and forward analysis in the fields of international terrorism, intelligence, international conflict, Islam, military affairs, security and politics"

  Financial Action Task Force - FATF
  "An inter-governmental body whose purpose is the development and promotion of policies, both at national and international levels, to combat money laundering and terrorist financing"

  Federal Bureau of Investigation - FBI: Counterterrorism
  Human Security Report Project (Simon Fraser Univ, Vancouver, Canada)
  "Research on global and regional trends in political violence, their causes and consequences"

  JURIST - The Legal Education Network - Terrorism law & policy
  National Memorial Institute for the Prevention of Terrorism - MIPT
  Säkerhetspolisen: Terrorism Svensk
  »
  Copyright © 1995-2012 Mölndals stadsbibliotek and its licensors. Foton: Riksdagens presstjänst. Fotograf: Holger Staffansson. All rights reserved. . - Länkar kollade: 2012-05-02
  Till Länkkatalog start Till Mölndals stadsbibliotek