Mölndals stadsbibliotek Start Biblioteken Öppettider Frågor & svar Mina sidor Kontakt Mölndals stad
Till Länkkatalogen start
ABöcker, bibliotek, arkiv
BAllmänt och blandat
C Religion
D Filosofi, psykologi
E Pedagogik
F Språk
G Litteratur
H Skönlitteratur
I Konst, musik, teater, film
J Arkeologi
K Historia
L Biografi, genealogi
M Etnografi, etnologi
N Geografi
O Samhälle och rätt
P Teknik, industri, kommunikationer
Q Ekonomi, näringar
R Idrott, lek, spel
S Militär
T Matematik
U Naturvetenskap
V Medicin
u Sidor för unga
:: Ämneskataloger
:: Sökverktyg
:: Nyhetskällor
:: Mölndal
:: Kvickref
Npfc

TANZANIA

Karta [Vänsterpil] N Geografi: Allmänt
[Vänsterpil] Np Afrika: Allmänt

Var ligger?
Basfakta om landet African Development Bank African Devpmt Bank
Globalis Globalis
IDEA IDEA
Regeringskansliet Regeringskansliet
USSD US Dept of State
Wikipedia Wikipedia
World Factbook World Factbook
World Statesmen World Statesmen
Innehåll på sidan Portaler och söktjänster
Allmänt
Kartor
Folkrepresentation
Stat och regering
Mänskliga rättigheter
Sociala frågor
Konflikter
Natur och miljö Handel och ekonomi
Statistik
Huvudstad
Zanzibar
Historia
Massmedia
Turism
Kommunikationer
Romaner och berättelser
TZ Npfc TANZANIA
Förenade republiken Tanzania - TZ - Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, United Republic of Tanzania
Portaler och söktjänster Africa South of the Sahara: Tanzania (Stanford Univ Libraries)
Afrol.com: Tanzania Index
TANserve
Allmänt BBC News Country Profile: Tanzania
Guardian Special Report: Tanzania
Oneworld UK: Tanzania Guide
ReliefWeb: Tanzania (UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs - OCHA)
Tanzanet
UNDP Tanzania
Kartor Perry-Castañeda Library Map Collection: Tanzania Maps (Univ of Texas at Austin)
Wikimedia Commons Atlas of the World
Folkrepresentation Parliament of Tanzania
Stat och regering Embassy of Tanzania-Washington DC
National Website of the United Republic of Tanzania
Prime Minister's Office
Tanzania Embassy in Germany
Tanzania High Commission, UK
Mänskliga rättigheter Amnesty International: Tanzania
Human Rights Watch: Tanzania and Zanzibar
Mänskliga rättigheter: Tanzania Svensk (Regeringskansliet)
Sociala frågor Ny13ITUC: Annual survey of violations of trade union rights (International Trade Union Confederation)
LO-TCO Biståndsnämnd - Facket i världen: Tanzania Svensk
National Strategy for Growth and Reduction of Poverty - MKUKUTA
SIDA: Tanzania Svensk
Social Watch Country Report: Tanzania
UNHCR: Tanzania
Landfakta från FN:s flyktingkommissarie UNHCR

WHO: Tanzania
Landfakta från Världshälsoorganisationen WHO

World Food Programme: Tanzania
Landfakta från Världslivsmedelsprogrammet WFP
Konflikter Uppsala Conflict Data Program
Natur och miljö Ny21Arkive - Images of life on earth
Ny21Earth Wire Africa (UNEP/GRID-Arendal)
"A daily overview of the environment as reported in the media"

Ny21Parks.it: Parks of the world
Tanzania National Parks
Handel och ekonomi Bank of Tanzania
Tanzania and the IMF
Tanzania Developmenmt Gateway
Tanzania Online - A gateway to Information on Development Issues
Tanzania Website Addresses
World Bank Tanzania
Yellow Pages Tanzania
Statistik World Bank Data: Countries
National Bureau of Statistics - NBS
Huvudstad Dodoma
Zanzibar ZanzibarNet - The Zanzibar Travel Network
Zanzinet Forum - Where Zanzibaris Meet
Historia Ny21Past German colonies in Africa (Joachim Schubert)
Tanzania National Website: History
Massmedia Ny22ABYZ News Links
The Express
Ny22United Nations Integrated Regional Information Networks - IRIN
Turism och besöksnäring GORP - Tanzania Resource Listings
Tanzania Tourist Board
Kommunikationer Air Tanzania
Romaner och berättelser BöckerRomaner och berättelser med tema Tanzania (Mölndals stadsbibliotek)
»
Copyright © 1995-2012 Mölndals stadsbibliotek and its licensors. All rights reserved. General country map by courtesy of the World Factbook. . - Länkar kollade: 2010-10-15
Till Länkkatalog start Till Mölndals stadsbibliotek