Mölndals stadsbibliotek Start Biblioteken Öppettider Frågor & svar Mina sidor Kontakt Mölndals stad
Till Länkkatalogen start
ABöcker, bibliotek, arkiv
BAllmänt och blandat
C Religion
D Filosofi, psykologi
E Pedagogik
F Språk
G Litteratur
H Skönlitteratur
I Konst, musik, teater, film
J Arkeologi
K Historia
L Biografi, genealogi
M Etnografi, etnologi
N Geografi
O Samhälle och rätt
P Teknik, industri, kommunikationer
Q Ekonomi, näringar
R Idrott, lek, spel
S Militär
T Matematik
U Naturvetenskap
V Medicin
u Sidor för unga
:: Ämneskataloger
:: Sökverktyg
:: Nyhetskällor
:: Mölndal
:: Kvickref
Npee

MADAGASKAR

Karta [Vänsterpil] N Geografi: Allmänt
[Vänsterpil] Np Afrika: Allmänt

Var ligger?
Basfakta om landet African Development Bank African Devpmt Bank
Globalis Globalis
IDEA IDEA
Library of Congress Library of Congress {pdf}
USSD US Dept of State
Wikipedia Wikipedia
World Factbook World Factbook
World Statesmen World Statesmen
Innehåll på sidan Portaler och söktjänster
Allmänt
Kartor
Folkrepresentation
Stat och regering
Mänskliga rättigheter
Sociala frågor
Konflikter
Natur och miljö
Handel och ekonomi
Statistik
Huvudstad
Massmedia
Turism
Kommunikationer
Romaner och berättelser
MA Npee MADAGASKAR
Republiken Madagaskar - MG - Repoblican'i Madagasikara, République de Madagascar
Portaler och söktjänster Africa South of the Sahara: Madagascar (Stanford Univ Libraries)
123 Madagascar
Allmänt BBC News Country Profile: Madagascar
UNDP Madagascar
Kartor Perry-Castañeda Library Map Collection: Madagascar Maps (Univ of Texas at Austin)
Wikimedia Commons Atlas of the World
Folkrepresentation Assemblée Nationale Malagasy
Sénat de Madagascar
Stat och regering Madagascar General Consulate in Cape Town, South Africa
Official Web site of the Malagasy Government
Présidence de la République de Madagascar
Mänskliga rättigheter Mänskliga rättigheter: Madagaskar Svensk (Regeringskansliet)
Sociala frågor Center for Economic and Social Rights: Madagascar
Ny13ITUC: Annual survey of violations of trade union rights (International Trade Union Confederation)
LO-TCO Biståndsnämnd - Facket i världen: Madagaskar Svensk
ReliefWeb: Madagascar (UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs - OCHA)
Social Watch Country Report: Madagascar
UNHCR: Madagascar
Landfakta från FN:s flyktingkommissarie UNHCR

WHO: Madagascar
Landfakta från Världshälsoorganisationen WHO

World Food Programme: Madagascar
Landfakta från Världslivsmedelsprogrammet WFP
Konflikter Uppsala Conflict Data Program
Huvudstad Antananarivo
Natur och miljö Ny21Arkive - Images of life on earth
Ny21Earth Wire Africa (UNEP/GRID-Arendal)
"A daily overview of the environment as reported in the media"

Parcs Nationaux et Réserves Naturelles de Madagascar
Ny21Parks.it: Parks of the world
Handel och ekonomi Economic Development Board
Groupement des Entreprises de Madagascar - GEM
Madagascar and the IMF
World Bank Madagascar
Statistik World Bank Data: Countries
Institut National de la Statistique Malgache
Massmedia Ny22ABYZ News Links
Ny13Madagascar Tribune
Ny22United Nations Integrated Regional Information Networks - IRIN
Turism och besöksnäring Madagascar - The Guide (WEB-Madagascar)
Kommunikationer Air Madagascar
Romaner och berättelser BöckerRomaner och berättelser med tema Madagaskar (Mölndals stadsbibliotek)
»
Copyright © 1995-2012 Mölndals stadsbibliotek and its licensors. All rights reserved. General country map by courtesy of the World Factbook. . - Länkar kollade: 2011-09-28 §
Till Länkkatalog start Till Mölndals stadsbibliotek