Mölndals stadsbibliotek Start Biblioteken Öppettider Frågor & svar Mina sidor Kontakt Mölndals stad
Till Länkkatalogen start
ABöcker, bibliotek, arkiv
BAllmänt och blandat
C Religion
D Filosofi, psykologi
E Pedagogik
F Språk
G Litteratur
H Skönlitteratur
I Konst, musik, teater, film
J Arkeologi
K Historia
L Biografi, genealogi
M Etnografi, etnologi
N Geografi
O Samhälle och rätt
P Teknik, industri, kommunikationer
Q Ekonomi, näringar
R Idrott, lek, spel
S Militär
T Matematik
U Naturvetenskap
V Medicin
u Sidor för unga
:: Ämneskataloger
:: Sökverktyg
:: Nyhetskällor
:: Mölndal
:: Kvickref
Npeca

ZIMBABWE

Karta [Vänsterpil] N Geografi: Allmänt
[Vänsterpil] Np Afrika: Allmänt

Var ligger?
Basfakta om landet African Development Bank African Devpmt Bank
Globalis Globalis
IDEA IDEA
Regeringskansliet Regeringskansliet
USSD US Dept of State
Wikipedia Wikipedia
World Factbook World Factbook
World Statesmen World Statesmen
Innehåll på sidan Portaler och söktjänster
Allmänt
Kartor
Stat och regering
Mänskliga rättigheter
Sociala frågor
Konflikter
Natur och miljö
Handel och ekonomi
Statistik
Huvudstad
Historia
Massmedia
Turism
Kommunikationer
Romaner och berättelser
ZI Npeca ZIMBABWE
Republiken Zimbabwe - ZW - Republic of Zimbabwe (Tidigare Rhodesia/Sydrhodesia)
Portaler och söktjänster Africa South of the Sahara: Zimbabwe (Stanford Univ Libraries)
Afrol.com: Zimbabwe Index
Escape Artist: Zimbabwe
iWayAfrica Zimbabwe
Zimbabwe Information and Links
Allmänt Ny21Afrikagrupperna: Södra Afrika idag: Zimbabwe Svensk
BBC News Country Profile: Zimbabwe
BBC News: Zimbabwe Land & Politics
UNDP Zimbabwe
Zambesi Society
Kartor Perry-Castañeda Library Map Collection: Zimbabwe Maps (Univ of Texas at Austin)
Wikimedia Commons Atlas of the World
Stat och regering Ny13Embassy of Zimbabwe in Stockholm
Zimbabwe Government Online
Mänskliga rättigheter Amnesty International: Zimbabwe
Human Rights Watch: Zimbabwe
Mänskliga rättigheter: Zimbabwe Svensk (Regeringskansliet)
Zimbabwe Human Rights NGO Forum
Sociala frågor Humanitarian Portal: Zimbabwe (UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs - OCHA)
Ny13ITUC: Annual survey of violations of trade union rights (International Trade Union Confederation)
LO-TCO Biståndsnämnd - Facket i världen: Zimbabwe Svensk
ReliefWeb: Zimbabwe (UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs - OCHA)
SIDA: Zimbabwe Svensk
Social Watch Country Report: Zimbabwe
UNHCR: Zimbabwe
Landfakta från FN:s flyktingkommissarie UNHCR

WHO: Zimbabwe
Landfakta från Världshälsoorganisationen WHO

World Food Programme: Zimbabwe
Landfakta från Världslivsmedelsprogrammet WFP
Konflikter Säkerhetspolitik.se Svensk
Uppsala Conflict Data Program
Natur och miljö Ny21Arkive - Images of life on earth
Ny21Earth Wire Africa (UNEP/GRID-Arendal)
"A daily overview of the environment as reported in the media"

Ny21Parks.it: Parks of the world
Handel och ekonomi Ny13Confederation of Zimbabwe Industries
Ny13Reserve Bank of Zimbabwe
World Bank Zimbabwe
Zimbabwe and the IMF
Ny13Zimbabwe National Chamber of Commerce - ZNCC
Ny13ZimTrade
Statistik World Bank Data: Countries
Huvudstad Harare
Historia Rhodesians Worldwide on the World Wide Web (Alastair Honeybun)
Massmedia Ny22ABYZ News Links
The Herald
SW Radio Africa
Ny22United Nations Integrated Regional Information Networks - IRIN
Ny13Zimbabwe Broadcasting Corporation - ZBC
Turism och besöksnäring Ny13Zimbabwe Tourism Authority
Kommunikationer Air Zimbabwe
Romaner och berättelser BöckerRomaner och berättelser med tema Zimbabwe (Mölndals stadsbibliotek)
»
Copyright © 1995-2012 Mölndals stadsbibliotek and its licensors. All rights reserved. General country map by courtesy of the World Factbook. . - Länkar kollade: 2011-09-28 §
Till Länkkatalog start Till Mölndals stadsbibliotek