Mölndals stadsbibliotek Start Biblioteken Öppettider Frågor & svar Mina sidor Kontakt Mölndals stad
Till Länkkatalogen start
ABöcker, bibliotek, arkiv
BAllmänt och blandat
C Religion
D Filosofi, psykologi
E Pedagogik
F Språk
G Litteratur
H Skönlitteratur
I Konst, musik, teater, film
J Arkeologi
K Historia
L Biografi, genealogi
M Etnografi, etnologi
N Geografi
O Samhälle och rätt
P Teknik, industri, kommunikationer
Q Ekonomi, näringar
R Idrott, lek, spel
S Militär
T Matematik
U Naturvetenskap
V Medicin
u Sidor för unga
:: Ämneskataloger
:: Sökverktyg
:: Nyhetskällor
:: Mölndal
:: Kvickref
Npead

SWAZILAND

Karta [Vänsterpil] N Geografi: Allmänt
[Vänsterpil] Np Afrika: Allmänt

Var ligger?
Basfakta om landet African Development Bank African Devpmt Bank
Globalis Globalis
IDEA IDEA
USSD US Dept of State
Wikipedia Wikipedia
World Factbook World Factbook
World Statesmen World Statesmen
Innehåll på sidan Portaler och söktjänster
Allmänt
Kartor
Kungahuset
Stat och regering
Mänskliga rättigheter
Sociala frågor
Konflikter
Natur och miljö
Handel och ekonomi
Statistik
Huvudstad
Massmedia
Turism

WZ Npead SWAZILAND
Konungariket Swaziland - SZ - Umbuso wakaNgwane
Portaler och söktjänster Africa South of the Sahara: Swaziland (Stanford Univ Libraries)
Afrol.com: Swaziland Index
Swazi.com
Allmänt BBC News Country Profile: Swaziland
UNDP Swaziland
Kartor Perry-Castañeda Library Map Collection: Swaziland Maps (Univ of Texas at Austin)
Wikimedia Commons Atlas of the World
Kungahuset His Majesty King Mswati III
Stat och regering Ny13High Commission of the Kingdom of Swaziland
Swaziland Government Online
Swaziland National Trust Commission
Mänskliga rättigheter Amnesty International: Swaziland
Mänskliga rättigheter: Swaziland Svensk (Regeringskansliet)
Sociala frågor Ny13ITUC: Annual survey of violations of trade union rights (International Trade Union Confederation)
LO-TCO Biståndsnämnd - Facket i världen: Swaziland Svensk
ReliefWeb: Swaziland (UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs - OCHA)
Social Watch Country Report: Swaziland
UNHCR: Swaziland
Landfakta från FN:s flyktingkommissarie UNHCR

WHO: Swaziland
Landfakta från Världshälsoorganisationen WHO

World Food Programme: Swaziland
Landfakta från Världslivsmedelsprogrammet WFP
Konflikter Uppsala Conflict Data Program
Natur och miljö Ny21Arkive - Images of life on earth
Ny21Earth Wire Africa (UNEP/GRID-Arendal)
"A daily overview of the environment as reported in the media"

Ny21Parks.it: Parks of the world
Handel och ekonomi Ny13Small Enterprises Development Company Limited - SEDCO
Swazibusiness.com
Swaziland and the IMF
Ny13Swaziland Industrial Development Company - SIDC
Ny13Swaziland Investment Promotion Agency - SIPA
World Bank Swaziland
Statistik World Bank Data: Countries
Huvudstad Mbabane
Massmedia Ny22ABYZ News Links
Ny22United Nations Integrated Regional Information Networks - IRIN
Turism och besöksnäring Swaziland Tourism Authority
»
Copyright © 1995-2012 Mölndals stadsbibliotek and its licensors. All rights reserved. General country map by courtesy of the World Factbook. . - Länkar kollade: 2011-09-28 §
Till Länkkatalog start Till Mölndals stadsbibliotek