Mölndals stadsbibliotek Start Biblioteken Öppettider Frågor & svar Mina sidor Kontakt Mölndals stad
Till Länkkatalogen start
ABöcker, bibliotek, arkiv
BAllmänt och blandat
C Religion
D Filosofi, psykologi
E Pedagogik
F Språk
G Litteratur
H Skönlitteratur
I Konst, musik, teater, film
J Arkeologi
K Historia
L Biografi, genealogi
M Etnografi, etnologi
N Geografi
O Samhälle och rätt
P Teknik, industri, kommunikationer
Q Ekonomi, näringar
R Idrott, lek, spel
S Militär
T Matematik
U Naturvetenskap
V Medicin
u Sidor för unga
:: Ämneskataloger
:: Sökverktyg
:: Nyhetskällor
:: Mölndal
:: Kvickref
Npccg

BURKINA FASO

Karta [Vänsterpil] N Geografi: Allmänt
[Vänsterpil] Np Afrika: Allmänt

Var ligger?
Basfakta om landet African Development Bank African Devpmt Bank
Globalis Globalis
IDEA IDEA
Regeringskansliet Regeringskansliet
USSD US Dept of State
Wikipedia Wikipedia
World Factbook World Factbook
World Statesmen World Statesmen
Innehåll på sidan Portaler och söktjänster
Allmänt
Kartor
Stat och regering
Mänskliga rättigheter
Sociala frågor
Konflikter
Natur och miljö
Handel och ekonomi
Statistik
Huvudstad
Massmedia
Turism

BF Npccg BURKINA FASO
BF - (f d Övre Volta)
Portaler och söktjänster Africa South of the Sahara: Burkina Faso (Stanford Univ Libraries)
Afrol.com: Burkina Faso Index
Ouga.Net.com - A site about Burkina Faso
Allmänt BBC News Country Profile: Burkina Faso
Le PNUD au Burkina Faso
Oneworld UK: Burkina Faso Guide
Kartor Perry-Castañeda Library Map Collection: Burkina Faso Maps (Univ of Texas at Austin)
Wikimedia Commons Atlas of the World
Stat och regering Embassy of Burkina Faso in the United States of America
Site officiel du Premier Ministère du Burkina Faso
Présidence du Burkina Faso
Mänskliga rättigheter Mänskliga rättigheter: Burkina Faso Svensk (Regeringskansliet)
Sociala frågor Ny13ITUC: Annual survey of violations of trade union rights (International Trade Union Confederation)
LO-TCO Biståndsnämnd - Facket i världen: Burkina Faso Svensk
ReliefWeb: Burkina Faso (UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs - OCHA)
SIDA: Burkina Fasa Svensk
Social Watch Country Report: Burkina Faso
UNHCR: Burkina Faso
Landfakta från FN:s flyktingkommissarie UNHCR

WHO: Burkina Faso
Landfakta från Världshälsoorganisationen WHO

World Food Programme: Burkina Faso
Landfakta från Världslivsmedelsprogrammet WFP
Konflikter Uppsala Conflict Data Program
Natur och miljö Ny21Arkive - Images of life on earth
Ny21Earth Wire Africa (UNEP/GRID-Arendal)
"A daily overview of the environment as reported in the media"

Ny21Parks.it: Parks of the world
Handel och ekonomi Burkina Faso and the IMF
World Bank Burkina Faso
Statistik World Bank Data: Countries
Huvudstad Commune de Ouagadougou
Massmedia Ny22ABYZ News Links
Agence d'Information du Burkina - AIB
BurkinaNews.com (World News Network)
leFaso.net
FasoNews.net
l'Observateur
La Télévision du Burkina
Ny22United Nations Integrated Regional Information Networks - IRIN
Turism och besöksnäring Agence de voyage Afrique Ouagadougou Burkina Faso
»
Copyright © 1995-2012 Mölndals stadsbibliotek and its licensors. All rights reserved. General country map by courtesy of the World Factbook. . - Länkar kollade: 2012-06-05
Till Länkkatalog start Till Mölndals stadsbibliotek