Mölndals stadsbibliotek Start Biblioteken Öppettider Frågor & svar Mina sidor Kontakt Mölndals stad
Till Länkkatalogen start
ABöcker, bibliotek, arkiv
BAllmänt och blandat
C Religion
D Filosofi, psykologi
E Pedagogik
F Språk
G Litteratur
H Skönlitteratur
I Konst, musik, teater, film
J Arkeologi
K Historia
L Biografi, genealogi
M Etnografi, etnologi
N Geografi
O Samhälle och rätt
P Teknik, industri, kommunikationer
Q Ekonomi, näringar
R Idrott, lek, spel
S Militär
T Matematik
U Naturvetenskap
V Medicin
u Sidor för unga
:: Ämneskataloger
:: Sökverktyg
:: Nyhetskällor
:: Mölndal
:: Kvickref
Nocca

MALAYSIA

Karta Malaysia
Var ligger? [Vänsterpil] N Geografi: allmänt
[Vänsterpil] No Asien: allmänt
Basfakta om landet Globalis Globalis
IDEA IDEA
Regeringskansliet Regeringskansliet
USSD US Dept of State
Wikipedia Wikipedia
World Factbook World Factbook
World Statesmen World Statesmen
Innehåll på sidan Portaler och söktjänster
Allmänt
Kartor
Folkrepresentation
Stat och regering
Mänskliga rättigheter
Sociala frågor
Natur och miljö
Handel och ekonomi
Statistik
Huvudstad
Historia
Massmedia
Turism
Kommunikationer
Romaner och berättelser
MY Nocca MALAYSIA
MY - Persekutuan Tanah Malaysia
Portaler och söktjänster CARI.com.my
Malaysia (Interknowledge Corp)
Allmänt BBC News Country Profile: Malaysia
Economist Country Briefing: Malaysia
UNDP in Malaysia
Webbringar: WebRing: Malaysia
Kartor Perry-Castañeda Library Map Collection: Malaysia Maps (Univ of Texas at Austin)
Wikimedia Commons Atlas of the World
Folkrepresentation Parlimen Malaysia
Stat och regering Office of the Prime Minister
Mänskliga rättigheter Amnesty International: Malaysia
Human Rights Watch: Malaysia
Mänskliga rättigheter: Malaysia Svensk (Regeringskansliet)
Sociala frågor Ny21Aliran
"A national reform movement with members, friends and supporters from different parts of the country"

Ny21Borneo Project
"Helping Borneo's rainforest communities protect their lands, livelihoods, and cultures for generations to come"

Ny13ITUC: Annual survey of violations of trade union rights (International Trade Union Confederation)
LO-TCO Biståndsnämnd - Facket i världen: Malaysia Svensk
ReliefWeb: Malaysia (UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs - OCHA)
Social Watch Country Report: Malaysia
UNHCR: Malaysia
Landfakta från FN:s flyktingkommissarie UNHCR

WHO: Malaysia
Landfakta från Världshälsoorganisationen WHO
Konflikter Uppsala Conflict Data Program
Natur och miljö Ny21Arkive - Images of life on earth
Ny21Malaysian Nature Society - MNS
Ny21Parks.it: Parks of the world
WWF-Malaysia
Handel och ekonomi Corporate Information (Winthrop Corp)
EIA: Country Information (US Energy Information Administration)
Redovisning av landets energitillgångar från USA:s energidepartement

Exportrådet i Malaysia Svensk
Malaysia and the IMF
Malaysia Industries Information
US Commercial Service: Malaysia
World Bank Malaysia
Yellow Pages
Statistik World Bank Data: Countries
Huvudstad Kuala Lumpur hotels and accommodation for KL Malaysia
Historia Malysian Timeline (Interknowledge Corp)
Massmedia Ny21ABYZ Newslink
Bernama - Malaysian National News Agency
Malaysiakini
The Star
Turism och besöksnäring Malaysia (interKnowledge Corp)
Sabah Tourism Promotion
Sarawak Tourism Board
Kommunikationer Malaysia Airlines
Romaner och berättelser BöckerRomaner och berättelser med tema Malaysia (Mölndals stadsbibliotek)
»
Copyright © 1995-2012 Mölndals stadsbibliotek and its licensors. General country map by courtesy of the World Factbook. . - Länkar kollade: 2013-03-19 §
Till Länkkatalog start Till Mölndals stadsbibliotek