Mölndals stadsbibliotek Start Biblioteken Öppettider Frågor & svar Mina sidor Kontakt Mölndals stad
Till Länkkatalogen start
ABöcker, bibliotek, arkiv
BAllmänt och blandat
C Religion
D Filosofi, psykologi
E Pedagogik
F Språk
G Litteratur
H Skönlitteratur
I Konst, musik, teater, film
J Arkeologi
K Historia
L Biografi, genealogi
M Etnografi, etnologi
N Geografi
O Samhälle och rätt
P Teknik, industri, kommunikationer
Q Ekonomi, näringar
R Idrott, lek, spel
S Militär
T Matematik
U Naturvetenskap
V Medicin
u Sidor för unga
:: Ämneskataloger
:: Sökverktyg
:: Nyhetskällor
:: Mölndal
:: Kvickref
Noamd

KIRGIZISTAN

Karta KIRGIZISTAN [Vänsterpil] N Geografi: allmänt
[Vänsterpil] No Asien: allmänt
[Vänsterpil] Noam Centralasien

Var ligger?
Basfakta om landet Globalis Globalis
IDEA IDEA
Library of Congress Library of Congress {pdf}
Regeringskansliet Regeringskansliet
USSD US Dept of State
Wikipedia Wikipedia
World Factbook World Factbook
World Statesmen World Statesmen
Innehåll på sidan Portaler och söktjänster
Allmänt
Kartor
Stat och regering
Mänskliga rättigheter
Sociala frågor
Konflikter
Natur och miljö
Handel och ekonomi
Huvudstad
Statistik
Massmedia
Turism
KG Noamd KIRGIZISTAN
Republiken Kirgizistan - KG - Кыргыз Республикасы - Kyrgyz Respublikasy

Portaler och söktjänster Eurasianet: Kyrgyzstan Resource Page
REENIC: Kyrgyzstan (Russian and East European Network Information Center, Univ of Texas at Austin)
Allmänt BBC News Country Profile: Kyrgyzstan
Ny13Color Revolutions and Geopolitics: Kyrgyzstan: Strange Days on the Eurasian Frontier (F William Engdahl)
Kyrgyzstan: An Overview (Iraj Bashiri, Univ of Minnesota)
Oneworld UK: Kyrgyzstan Short Guide
UNDP in the Kyrgyz Republic
Kartor Perry-Castañeda Library Map Collection: Kyrgyzstan Maps (Univ of Texas at Austin)
Wikimedia Commons Atlas of the World
Stat och regering Kyrgyz Embassy to the UK
Ministry of Foreign Affairs
Mänskliga rättigheter Amnesty International: Kyrgyzstan
Human Rights Watch: Kyrgyzstan
Mänskliga rättigheter: Kirgizistan Svensk (Regeringskansliet)
Sociala frågor LO-TCO Biståndsnämnd - Facket i världen: Kirgisistan Svensk
ReliefWeb: Kyrgyzstan (UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs - OCHA)
Social Watch Country Report: Kyrgyzstan
UNHCR: Kyrgyzstan
Landfakta från FN:s flyktingkommissarie UNHCR

WHO: Kyrgyzstan
Landfakta från Världshälsoorganisationen WHO
Konflikter Uppsala Conflict Data Program
Natur och miljö Ny21Arkive - Images of life on earth
Ny21Parks.it: Parks of the world
Handel och ekonomi Kyrgyzstan and the IMF
National bank of the Kyrgyz Republic
World Bank Kyrgyzstan
Statistik World Bank Data: Countries
Huvudstad Bishkek (Iraj Bashiri, Univ of Minnesota )
Massmedia Ny21ABYZ Newslink
AKIpress
KABVAR - Kyrgyz National news agency
Ny13Times of Central Asia: Kyrgyzstan News
United Nations Integrated Regional Information Networks - IRIN
Turism och besöksnäring CBT Kyrgyzstan
»
Copyright © 1995-2012 Mölndals stadsbibliotek and its licensors. General country map by courtesy of the World Factbook. . - Länkar kollade: 2012-03-18
Till Länkkatalog start Till Mölndals stadsbibliotek