Mölndals stadsbibliotek Start Biblioteken Öppettider Frågor & svar Mina sidor Kontakt Mölndals stad

Till Länkkatalogen start
ABöcker, bibliotek, arkiv
BAllmänt och blandat
C Religion
D Filosofi, psykologi
E Pedagogik
F Språk
G Litteratur
H Skönlitteratur
I Konst, musik, teater, film
J Arkeologi
K Historia
L Biografi, genealogi
M Etnografi, etnologi
N Geografi
O Samhälle och rätt
P Teknik, industri, kommunikationer
Q Ekonomi, näringar
R Idrott, lek, spel
S Militär
T Matematik
U Naturvetenskap
V Medicin
u Sidor för unga
:: Ämneskataloger
:: Sökverktyg
:: Nyhetskällor
:: Mölndal
:: Kvickref
Nnbf

MAKEDONIEN

[Makedonienkarta] [Vänsterpil] N Geografi: allmänt
[Vänsterpil] Na--Nn Europa
[Vänsterpil] Nnb Västra Balkan

Var ligger?
Basfakta om landet Globalis Globalis
IDEA IDEA
Regeringskansliet Regeringskansliet
USSD US Dept of State
Wikipedia Wikipedia
World Factbook World Factbook
World Statesmen World Statesmen
Innehåll på sidan Portaler
Allmänt
Kartor
Folkrepresentation
Stat och regering
Mänskliga rättigheter
Sociala frågor
Konflikter
Natur och miljö
Handel och ekonomi
Huvudstad
Statistik
Massmedia
Turism
Kommunikationer
Romaner
MK Nnbf MAKEDONIEN
f.d. jugoslaviska republiken Makedonien - MK - Република Македониjа - Republika Makedonija
Portaler och söktjänster .mk - The Macedonian Directory
Allmänt BBC News Country Profile: Macedonia
Ny21Macedonia Timeless
Macedonian Cultural & Information Centre
Makedoniska riksförbundet Svensk
 United Nations FYR Macedonia
Kartor Perry-Castañeda Library Map Collection: Macedonia Maps (University of Texas Library Online)
Ny14Wikimedia Commons Atlas of the World
Folkrepresentation Assembly of the Republic of Macedonia
Stat och regering President of the Republic of Macedonia
Mänskliga rättigheter Amnesty International: Macedonia
Mänskliga rättigheter: Makedonien Svensk (Regeringskansliet)
Natur och miljö Ny21Arkive - Images of life on earth
Ny21Parks.it: Parks of the world
Sociala frågor Ny13ITUC: Annual survey of violations of trade union rights (International Trade Union Confederation)
ReliefWeb: The former Yugoslav Republic of Macedonia (UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs - OCHA)
SIDA: Makedonien Svensk
Social Watch Country Report: Macedonia, FYR
UNHCR: Macedonia, FYR
Landfakta från FN:s flyktingkommissarie UNHCR

WHO: Macedonia, FYR
Landfakta från Världshälsoorganisationen WHO
Konflikter Säkerhetspolitik.se Svensk
Uppsala Conflict Data Program
Handel och ekonomi Economic Chamber of Macedonia
National Bank of the Republic of Macedonia
Former Yugoslav Republic of Macedonia and the IMF
World Bank's Mission in Macedonia
Huvudstad Grad Skopje
Statistik World Bank Data: Countries
State Statistical Office
Massmedia Ny21ABYZ Newslink
Macedonia Breaking News (Central Europe Online)
Macedonia Globe (WN Network)
Turism och besöksnäring Exploring Macedonia – National Tourism Portal
Kommunikationer Makedonskite Željeznice = Macedonian Railways
Ny14Nahverrkehrswegweiser
Länkar till lokal- och regionaltrafik
Romaner och berättelser BöckerRomaner och berättelser med tema Makedonien (Mölndals stadsbibliotek)
»
Copyright © 1995-2012 Mölndals stadsbibliotek and its licensors. All rights reserved.
General country map by courtesy of the World Factbook. .
- Länkar kollade: 2011-07-22
Till Länkkatalog start Till Mölndals stadsbibliotek